CSDS tuyển tư vấn sản xuất chương trình truyền thông dành cho thanh niên

CSDS tuyển tư vấn sản xuất chương trình truyền thông dành cho thanh niên

GIỚI THIỆU Trung tâm nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập năm 2009. CSDS tập trung giải quyết các vấn đề phát triển trong đó đặc biệt quan tâm tới phát triển thanh niên. Dự án Youth Drivers for Change được thực hiện … Continued

LPSD – Cơ hội thực tập cho sinh viên ngành Luật, Truyền thông, Xã hội học và Môi trường

LPSD - Cơ hội thực tập cho sinh viên ngành Luật, Truyền thông, Xã hội học và Môi trường

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững (LPSD) là tổ chức khoa học và công nghệ chuyên về nghiên cứu pháp luật và chính sách. Trung tâm hiện đang hợp tác chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đội ngũ chuyên gia có trình độ … Continued

Cơ hội làm việc tại Đại sứ quán Mỹ

Cơ hội làm việc tại Đại sứ quán Mỹ

OPEN TO:                 All Interested Candidates/All Sources POSITION:               Information Assistant WORK HOURS:      Full-time, 40 hours/week ANNUAL SALARY:     Ordinarily Resident (OR):  FSN-8; US$12,581(Starting Salary)      Not-Ordinarily Resident (NOR):  FP-6; US$46,093(Starting Salary)      *Final grade/step for NORs will be determined by Washington. ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS (See Appendix for definition) MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR … Continued

ASSIST Calls For Project Assistant Intern

ASSIST Calls For Project Assistant Intern

  1. About ASIST: The organization Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST) is an international non-government organization focused on capacity building. It seeks to promote sustainable practices to address social problems in the developing world, with focus on Asia and Africa. ASSIST takes pride in its process-oriented approach to capacity building towards … Continued

Oxfam is looking for Communication Intern

Oxfam is looking for Communication Intern

CAREER OPPORTUNITY: Oxfam is a world-wide development organisation that mobilizes the strength and voice of people against poverty, inequality and injustice. Oxfam’s vision is a just world without poverty: a world in which people can influence decisions that affect their lives, enjoy their rights, and assume their responsibilities as full citizens of a world in … Continued

School on the Boat tuyển Local Coordinator

School on the Boat tuyển Local Coordinator

School on the Boat (SOTB) là một tổ chức Phi chính phủ của Pháp, được thành lập năm 2011, hoạt động chủ yếu tại Hà Nội nhằm giúp đỡ trẻ em tại khu vực ven sông Hồng. Gia đình các em chủ yếu là người dân lao động nghèo, sinh sống tại các nhà thuyền … Continued

Chương Trình Phát Triển Liên Hợp Quốc UNDP Tuyển Phỏng Vấn Viên 2016

Chương Trình Phát Triển Liên Hợp Quốc UNDP Tuyển Phỏng Vấn Viên 2016

Khảo sát Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp Tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2016 Tuyển phỏng vấn viên (Thông tin tuyển dụng: https://goo.gl/3Ec35j ) Khảo sát Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp Tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, tập … Continued

CSDS cần tìm nghiên cứu viên cho Dự án Phát triển Thanh niên.

CSDS cần tìm nghiên cứu viên cho Dự án Phát triển Thanh niên.

Center for Sustainable Development Studies (CSDS) is a non-profit organization based in Hanoi that works to promote education for sustainable development. We work with youth and empower them through capacity building and civic engagement. We provide training on leadership, critical thinking, personal development, volunteer management and social entrepreneurship using a non-formal education approach that enhances … Continued

Oxfam Việt Nam tuyển Quản lý dự án

Oxfam Việt Nam tuyển Quản lý dự án

Oxfam is looking for national candidates to fill the following position: Project manager – youth active citizenship & gender justice Gross Annual Salary Range: VND 478,755,174 – VND 718,132,761 The closing date for application: Sunday, July 17, 2016 CAREER OPPORTUNITY: Oxfam is a world-wide development organisation that mobilizes the strength and voice of people against … Continued

Nhà tài trợ

Đối tác